Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
8.30 - 16.30 hod


 

       

  

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky www.lilinkashop.cz

1. Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží od lilinkashop.cz. Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.

Veškeré zboží po telefonické, čí emailové domluvě k vyzvednutí v Lanškrouně na adrese: Dětský svět Lilinka, ul. 5.května 332, 56301, Lanškroun, tel: 723 592 783

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřujete jako kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a berete na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření slouvy 

Objednávat je možno jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku , telefonu, e-mailu či písemně na naši adresu:

Pavel Beran

56301 Lanškroun

Tel: 723 592 783

IČO: 03485145

DIČ: CZ8809284011

1) lilinkashop@gmail.com

2) objednavky.lilinkashop@gmail.com

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou čí telefonickou autorizaci objednávky.Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.V objednávce je nutno uvést : označení kupujícího, adresu doručení zboží, tel. a e-mailové kontakty, označení zboží podle katalogového čísla a názvu, barvu zboží, velikost a počet kusů.Ceny uvedené v platném katalogu prodávajícího jsou cenami bez slev. V případě, že bude dohodnuta sleva, bude tato odečtena až při potvrzení objednávky. Slevy se nesčítají. Objednávka bude přijata do 24 hodin. Potvrzení objednávky bude zasláno prodávajícímu e-mailem. V potvrzení bude uveden přesný rozpis (specifikace) objednaného zboží včetně případných slev. U některých objednávek (větší množství zboží apod.) bude prodávající ještě kontaktován telefonicky. Doručením potvrzení objednávky nebo zasláním faktury kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy.

Objednávku lze zrušit do 24 hodin od jejího potvrzení prodavahícím,a to e-mailem nebo telefonicky. Ve zrušení objednávky je nutno uvést označení kupujícího a označení objednaného zboží.

3. Termín dodání zboží 

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, 2-10 pracovních dnů, přičemž termín dodání bude upřesněn v potvrzení objednávky. "Dostupnost: Skladem"uvedená u výrobku znamená, že by mělo být zboží skladem u dodavatele. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení (např. dopravní služba doručuje do 24 hodin, Česká pošta dle vlastních směrnic). Doklad o zaplacení zboží a daňový doklad budou doručeny s objednávkou nebo emailem. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny v objednávce.

4. Dopravné a balné

Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny u každého zboží, v průběhu dokončení objednávky, před odesláním zboží, a to e-mailem.

- dopravu účtujeme vždy jen jednou, a to i v případě balení více balíků

 

Objednané zboží bude zasláno těmito způsoby:

 

Balné v rámci ČR:

typ/hmotnost

CZK

Přepravní služba do 30kg při platbě předem 

89,-

Přepravní služba do 30kg - dobírka

138,-

Osobní převzetí

  0,-

 Přepravní služba nad 30kg

+30,-

 Přepravní služba nad 45kg

+90,-

Cena vč. 21% DPH

Pokud je zboží s hmotností nad 30kg, bude zákazník informován o navýšení ceny +30kč k základnímu poštovnému.

Pokud je zboží s hmotností nad 45kg, bude zákazník informován o navýšení ceny +90kč k základnímu poštovnému.

Příplatek za další balík +89kč (zákazník bude předem informován o navýšení ceny poštovného)

5. Způsob úhrady 

- platba předem

- dobírkou

6. Odstoupení od kupní smlouvy 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: Kupující (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo písemně odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a neporušeném obalu, na vlastní náklady. V případě zákázkové výroby (uvedeno u zboží) odstoupit od kupní smlouvy nelze.

O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 14 dnů zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet). Náklady spojené s balným vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

7. Jiná ustanovení 

V případech, kdy:

- se zboží již nevyrábí nebo nedodává

- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici

bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

8. Ceny zboží 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

9. Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující nepřevezme zásilku s objednaným zbožím, je prodejce oprávněn zákazníkovi naúčtovat veškeré náklady spojené s vyřízením objednávky. Na tyto náklady prodejce vystaví zákazníkovi fakturu se splatností 14dnů, která bude zaslána na e-mail zapsaný v objednávce. V případě neuhrazení faktury prodávající postupuje pohledávku k vymáhání inkasní agentuře. Výše pohledávky je pak navýšena o náklady spojené s vymáháním pohledávky.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

10. Reklamace

Na veškeré zboží (mimo zboží s prodlouženou zárukou) se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího telefonicky nebo na e-mailem. Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží. Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající. Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

11. Závěrečná ustanovení 

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání objednávky kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Platnost obchodních podmínek od 1.8.2015

GDPR
 • Společnost Pavel Beran, se sídlem Rudoltice 760, Rudoltice, 56125, IČ: 03485145, DIČ: CZ8809284011(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • IČ, DIČ
 • Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 • Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Pavel Beran ičo: 03485145, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 • Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese lilinkashop@gmail.com

 • Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.lilinkashop.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

TOPlist

Pavel Beran
Pavel Beran
8.30 - 16.30 hod
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.